TransForming

Trans-Forming

Lectures & Seminars

Varje människa är unik!


För att vi ska kunna känna oss hela och kunna vara vårt bästa och ge vårt bästa, behöver vi känna oss accepterade, respekterade, trygga, behövda och älskade för dem vi är. Alla borde få en chans att få bygga upp en stark självkänsla och integritet. Det skapar ett positivt flöde som påverkar inte bara individen själv, utan alla omkring dem. Det är här vi kommer in! TransForming kan hjälpa er med att hitta det positiva flödet som just ni behöver för att skapa förändringar. Dig som individ, din verksamhet eller organisation.

TransForming är ett konsultföretag som arbetar med utbildningar och föreläsningar inom trans och övrig HBTQ+, samt norm och livskunskap. Där vi utgår från individen och den egna kraften att skapa förändring.

Camilla Gisslow, som är TransFormings grundare har mer än tjugo års erfarenhet och kunskap inom HBTQ med fördjupning i transkunskap. Hon har arbetat i över fjorton år med kommunikationsstöd och vägledning, både på individuell och gruppbasis. Hon har en dramapedagogisk utbildning i botten, samt grundläggande terapeutisk behörighet.

TransForming arbetar med föreläsningar och utbildningar för så väl Svenska Försvaret till övriga myndigheter och enskilda organisationer. Där målet är att sprida kunskap kring HBTQ+ med ett extra djup inom transkunskap, då denna grupp blir mer och mer synlig i samhället.

Med vår kunskap och vägledning hjälper vi er med de verktyg ni behöver för att skapa en trygg och accepterande miljö för HBTQ+ personer inom er verksamhet, där vi utgår från både individen och verksamhetens behov. Ni kommer ta med er verktyg för ett bättre kommunikativt arbete på individuell basis, samt mellan varandra, som kommer skapa en strörre trygghet och välmående för hela verksamheten.