TransForming

Vad är det vi försvarar? /Försvarsmakten

En uppskattad halvdagsutbildning för Försvaret

En föreläsning och workshop som utgår ifrån försvarets värdegrund om att slå vakt om alla människors lika värde, om rättvisa och jämlikhet samt om mänskliga rättigheter.

Ett framgångsrikt försvarsarbete kräver en välfungerande organisation, rätt utrustning, god skicklighet och tydliga mål. Men det räcker inte. Det krävs även en stabil grund i gemensamma värderingar och en tydlig vision. (Försvarsmakten 2024)

I denna utbildning utgår Camilla Gisslow från HBTQi+ perspektivet, med fördjupning i transperspektivet.

Föreläsning: Mamma, jag är inte en flicka, jag är en pojke! Vad gör vi nu?

Workshop: Normer, Värderingar & Trygga Team.

Vi tittar och diskuterar kring inkludering och respekt i mötet med människan, samt kring normer och trygg arbetsmiljö. Vad har vi med oss i våra normsryggsäckar och hur påverkar våra normer oss själva och varandra? Hur vi synar utanförskap och kan agera.

De kommer ta med sig en större förståelse för människans komplexitet och nyans. De kommer stärkas i sin öppenhet och medmänsklighet. De kommer ta med sig egna verktyg i trygghet och teamarbete och framför allt en förståelse för vad och vikten av det Försvarsmakten försvarar.

Max antal personer per grupp: 25 st (Vid större grupper, kontakta för exakta prisuppgifter, samt upplägg).

Tid: Fyra timmar, med inkluderande pauser.

Pris: By agreement depending on the nature of the assignment.

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp