TransForming

Du är trygg här!

En workshop om Bemötande, Trygghet och Stöd för elever med en HBTQ+ identitet.

En workshop för alla dem som arbetar inom skolan, från pedagog till vaktmästaren.

Vi utgår från er verksamhet och de direkta behov ni har just i dag, men även för att bygga en grund för framtiden. Vi arbetar utifrån diskussionsgrupper, där vi diskuterar och gemensamt hittar verktyg för ett bra och tryggt bemötande av individen med en HBTQ+ identitet. Vad behövs för att individen ska känna sig trygg i verksamheten och vilket stöd behövs och finns i dag.

Passar som komplement till föreläsningen; Mamma, jag är inte en flicka, jag är en pojke! Vad gör vi nu? Eller som komplement till personalen på skolan införl workshopen för barn; Jag är bara Michael.

Vid kombination med andra föreläsningar eller workshops tillkommer viss rabatt.

Tid: Två timmar, plus paus.

Pris: Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp