TransForming

VägSjäl - Livsval för själen

Min vandring till ett helare liv

Vi alla kommer till olika vägskäl här i livet. En del är svårare än andra och berör förändringar för hela framtiden, där du behöver ändra på invanda beteendemönster och tankar. Vad behöver du för att kunna förändra ditt liv? Hur kan du förlåta dig själv och andra? Hur kan du lära dig att älska dig själv och sluta lyssna på osanningarna om dig? Bara några punkter ur denna livsförändrande föreläsning.

Camilla tar med dig på en resa genom de verktyg hon upptäckte i hur man kan förändra sitt liv på djupet. Hon utgår från sin tredje pilgrimsvandring i norra Spanien till Santiago de Compostella hon gjorde år 2011. En själslig vandring som startade året innan 2010, som förändrade hela Camillas liv. Under några starka delar av hennes vandring fick hon de verktyg som hon lyfter fram i denna föreläsning.

Tidsåtgång: Två timmar med paus i mitten.

Pris: Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp