TransForming

Workshop för dig som pedagog

Kompletterande workshop för föreläsningen; Hur vi skapar en mötande skola för barn och ungdomar med en transidentitet.

Vi utgår från er verksamhet och specifika behov, där Camilla möter era frågor och diskuterar de behov som är synliga inom verksamheten. Genom praktiska övningar och kunskap hjälper hon er med olika verktyg i mötet med eleven/eleverna utifrån dennes behov och ert.

Tid: Två timmar, plus paus

Pris: Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning

Kommentar från ett workshops tillfälle:

"Bra att arbetslaget fick möjlighet att ställa frågor och diskutera."

"Känner att jag fick bättre verktyg med mig i mitt arbete."

"Bra att få möjlighet att få diskutera och få hjälp med verktyg i mötet med aktuell elev och klass."

Kontakta för mer information och pris

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp