TransForming

Hur vi skapar en mötande skola

För barn och ungdomar med en transidentiet.

I denna unika föreläsning kommer Camilla Gisslow vägleda och ge er verktyg till att på bästa sätt kunna möta de behov som finns för att skapa en trygg arbetsmiljö för barn och ungdomar med en transidentiet. Utifrån grundläggande transkunskap och personliga erfarenheter, kommer föreläsningen ge er den kunskap och förståelse som behövs för att kunna skapa ett öppet och tillåtande klimat. Som i sin tur skapar en möjlighet till en större trygghet för individen. Denna föreläsning kommer utmana er, men framför allt berika er!

Tid: 2 timmar, plus diskussionstid.

Pris: Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning.

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp