TransForming

Inkluderande idrott

En workshop för idrottsföreningar eller skolgymnastiken.

För att kunna få en djupare inkluderad idrott, behövs kunskap och strategier.

Trans-Forming kan bidra med verktyg till en idrott för alla, där individen kan känna sig inkluderad och trygg – så fokus kan ligga på lek och lärande.

Vi utgår från er verksamhet och de direkta behov ni har just i dag, men även för att bygga en grund för framtiden. Vi arbetar utifrån diskussionsgrupper, där vi gemensamt hittar verktyg för en trygg och inkluderande idrott i dag och för morgondagen.

Tid: Två timmar, plus paus

Pris: 16 000 kr (Exkl. Moms)

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp