TransForming

Jag är egentligen Michael!

En workshop för elever mellan 7-12 år

Vi utgår från berättelsen om Michael. Den handlar om en flicka i deras ålder som uttrycker att hon egentligen är en pojke och hur Michael blir retad i skolan och fel namn och pronomen används.

Efter berättelsen diskuterar vi kring Michaels identitet och känslor. Vi avslutar dagen med att rita en teckning som ska symbolisera stöd, kärlek och inkludering till Michael och andra barn med en transidentiet.

Camilla utgår från sin roll som dramapedagog i mötet med klassen i samtal kring identiet.

Efter berättelsen samtalar Camilla med barnen för att lyfta diskussion kring identiet, utanförskap och mobbning. Där barnens röster och tankar blir synliga. Allt avrundas med att barnen får skriva ett kort brev till Sam, med positiva och lyftande ord som de tror kan hjälpa. (Karaktären kan även bytas ut till både en tjej med snopp, till ett barn med intergender identitet - allt utifrån ert behov och önskningar).

Denna workshop är bra när en klass, eller skola har ett eller flera barn med en transidentitet. Den hjälper till med en större förståelse och att kunna få diskutera och få verktyg i bemötandet med klasskamraten och eleven. Inte bara för klassen själv, utan för hela skolan.

Tidsåtgång: 60 min.

Pris: Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning

Kommentarer efter workshop med en klass 3 på en skola i Skåne, där en av eleverna är transperson och upplevde kränkningar och oförståelse i klassen. Både från klasskamrater och pedagoger:

Elev 1: "Det blir så konstigt i mitt huvud nu med det nya namnet och att säga han i stället för hon."

Jag: "Kan man hjälpa dig på något sätt?"

Elev 2: "Vi kan hjälpa till och rätta dig när du säger fel"

Elev 1: "Ja, men bara om ni gör det snällt!"

Det blev ett fantastiskt möte med eleverna och öppna, ärliga diskussioner, där de själva upplevde att de fått en större förståelse och ville hjälpa eleven att känna sig trygg. De alla ritade upplyftande och fina teckningar till eleven som inte var där just då.

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp