TransForming

Chefsutbildning i HBTQ+

Med fördjupning i transparaplyet

Hur du som chef kan skapa en verksamhet med en trygg och öppen arbetsmiljö.

Vi kommer diskutera din roll som chef och hur du är bryggan för att skapa en trygg och öppen arbetsmiljö, där vi utgår från er verksamhet och specifika behov. Camilla vägleder er genom grundläggande trans – och HBTQ+ kunskap och bemötande, där vi bland annat utgår från diskrimineringslagarna.

Utbildningen bidrar med ett helhetspaket för att skapa kunskap och stöd i ert ledarskap i er verksamhet. Där ni får verktyg till att kunna vara en trygg klippa för individen med en trans - och HBTQ+ identitet, samt bidra med en verksamhet som är inkluderande, öppen och med ett bredare mångfald.

Innehåll: Föreläsning och workshop

Tid: Två halvdagar

Pris: 35 000 kr (Exkl. Moms)

Kontakta för information av pris och detaljerat upplägg

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp