TransForming

HBTQ+ i Idrottens Värld

En utbildning för idrottsföreningar och skolidrotten för att skapa en trygg miljö för HBTQ+ personer.

För att kunna få en djupare inkluderad idrott, behövs kunskap och strategier.

TransForming kan bidra med verktyg till en idrott för alla, där individen kan känna sig inkluderad och trygg – så fokus kan ligga på lek och lärande.

Vi utgår från er verksamhet och de direkta behov ni har just i dag, men även för att bygga en grund för framtiden. Vi arbetar utifrån diskussionsgrupper, där vi gemensamt hittar verktyg för en trygg och inkluderande idrott i dag och för morgondagen.

En utbildning som kommer skapa en ledande, trygg och stark verksamhet för alla inom den. Ni kommer få med verktyg både individuellt och för verksamheten som kommer förändra dig och er som grupp/team, där alla kan leva upp till sin fulla potential.

TransFormings HBTQ+ i Idrottens Värld genomförs under två heldagar, med processtöd under ett års tid, med tillgång till kommunikationsstöd. Sex månader efter utbildningstillfället följer vi upp under en gemensam halvdag med samtal och eventuella övningar.

Utbildningen varvar föreläsningar med workshops, samtal och övriga praktiska moment. Allt för att deltagarna ska få ut maximalt av utbildningstillfällena.

Pris: 49 000 kr (Exkl.Moms)

Ovanstående pris gäller vid en utbildningsgrupp med upp till max 30 personer. Om ni är en större eller mindre verksamhet, kan priset komma att justeras.

Kontakta för mer information

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp