TransForming

Utbildningar/Svenska

Kunskap förändrar oss och världen!

Hur kan vi skapa en plats för mångfald? Hur kan jag ge mig själv det liv jag önskar? Hur kan vi utmana normer och skapa en trygg miljö för HBTQ+ personer - både för barn, ungdomar och vuxna? Vilka är Vi i normerna och hur kan vi vara en del i vår egen utveckling? Detta är de områden TransForming berör.

Vi erbjuder verktyg till hur vi kan skapa en mer trygg och accepterande miljö för oss alla, hur vi kan lägga grunden för ett eget bättre mående och det liv vi önskar, samt hur vi inkludera både andra och oss själva i stället för exkludering.

Våra mål med våra föreläsningar, utbildningar och workshops är att så frön till ökad acceptans och förståelse för varandra och allas lika värde, samt möjligheten till ett helare liv med verktygen som behövs för just Dig och Er verksamhet.