TransForming

Camilla & Sam - Föreläsning och samtalshelg, Sun, May 7, 2017

Camilla & Sam - Föreläsning och samtalshelg

Sunday, May 7, 2017, 12:00 pm until 12:30 pm
Karlstad

Föreläsningshelg Karlstad

Camilla och Sam Gisslow föreläser och håller samtalsgrupp med unga transpersoner och dera anhöriga, med utgång från Trans-Formings Utildningsprogram:

 Samtal och kunskapsutbildning för BUP - Med unga individer som uttrycker transidentiet och deras Anhöriga.

För att minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med en transidentiet

Med många barn och ungdomar som kommer ut som transpersoner i dagens samhälle, ställer det höga kunskapskrav på psykiatrin och sjukvården. Inte bara kunskap kring könsdysfori, utan framför allt i bemötande av individen och deras anhöriga.

Individen med en könsidentitet går oftast igenom tuffa psykiska påfrestningar, både själsligt, i hemmet och utanför hemmet. Beroende på ålder dyker olika rädslor upp och beroende på olika bemötanden omkring dem dyker olika beteenden upp. 

De anhörigas resa startar oftast från den dag då de först får veta att barnet/ungdomen upplever sig som trans. Det är många känslor och tankar som snurrar runt inom dem och är en grupp som oftast glöms bort. Anhöriggruppen är den viktigaste för barnet/ungdomen med en transidentiet. Det är där de behöver hämta kärlek, support, vila, kraft och styrka. Finns inte det rätta stödet, påverkar det individens välmående och dagliga psykiska hälsa.

För mer information om hela utbildningen, kontakta: camilla@transforming.se

 

Innehåll för denna helg:

Camilla och Sam's gemensamma föreläsning Älska mig för den jag är. Samt separata samtal och diskussions tillfällen med båda grupper.

Camilla's Latest News
Att stå på tröskeln till ett nytt år ger mig alltid hopp